Zoals ieder jaar deed Hogeschool Leiden onderzoek naar transparantie in jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen. Hieruit blijkt dat bedrijven in hun jaarverslag weinig concreets melden over de omgeving en de context waarin ze opereren. De praktische vertaalslag ontbreekt.
Roepen dat je het belangrijk vindt, is mooi, maar dit betekent nog niet dat je organisatie er iets mee doet. Hiervoor is een vertaling noodzakelijk van visie & strategie naar operatie. Hoe?

In vier stappen kom je van woorden naar daden:

  1. Benoem doelstellingen op belangrijke thema’s. Laat het niet alleen bij woorden, maar daag je organisatie uit tot de doelstellingen concreet en meetbaar zijn.
  2. Vertaal doelstellingen naar activiteiten. Doelstellingen in een strategisch plan spreken maar weinig mensen binnen een organisatie aan. Raak je medewerkers door doelstellingen te vertalen naar activiteiten waarvoor zij hun bed uit komen, waarvoor zij bij jouw organisatie werken. Het sturen op een doelstelling die niet aansluit bij de interesses of drijfveren van medewerkers, is als trekken aan een dood paard. Dit is bijvoorbeeld waarom sturen op meer omzet vaak niet stimulerend werkt voor een accountmanager; dit is lastig te beïnvloeden. Het sturen op klanttevredenheid, aantal gesprekken en succesratio raakt een accountmanager in zijn drijfveren en voor deze activiteiten komt hij dus ook sneller in beweging.
  3. Geef relevant inzicht. Het aansluiten van stuurinformatie, rapportages en dashboards bij de behoefte, interesse en drijfveren van medewerkers is cruciaal voor het boeken van resultaat. Medewerkers gaan zich herkennen in de cijfers en weten dit in de praktijk te plaatsen.
  4. Ben open en transparant. Een extra stimulans geef je medewerkers door open en transparant te communiceren. Creëer een veilige omgeving, waarin men beloond wordt bij goede prestaties in plaats van afgerekend op fouten. Een dashboard met prestaties van medewerkers open en bloot op de afdeling zorgt er uiteindelijk voor dat medewerkers elkaar scherp houden. Ze gaan elkaar helpen om beter te worden en realiseren als team de doelstellingen.

In vier simpele stappen maak je een strategie werkzaam door van woorden naar daden te gaan.

Het onderzoek van Hogeschool Leiden naar transparantie in jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen vind je hier >

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen