Vorige week was ik bij de tussenpresentatie van de werkveldonderzoeken, gegeven door studenten die de specialisatie ‘Gemeenten in Sociaal Domein’ volgen binnen de opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool Groningen. Tien relevante onderzoeken bij deelnemende gemeenten werden (in het bijzijn van die gemeenten) toegelicht door enthousiaste jonge mensen met een frisse blik op de wereld. Een blik gebaseerd op zowel hun juridische als hun sociale basis. En vooral: een blik die vooruít is gericht.

Vorige week publiceerde Binnenlands Bestuur de uitkomsten van een onderzoek onder burgers en ambtenaren over de stand van zaken en de effecten van de decentralisaties. Hieruit bleek onder andere dat de jeugdzorg hoofdbrekens bezorgt bij gemeenten. Er is te weinig sturingsinformatie, te weinig personeel en te weinig budget. 8 op de 10 ambtenaren zien voor de komende jaren ook nog knelpunten in de jeugdzorg (46 procent), de Participatiewet (21 procent) en de WMO (10 procent).

Beschikbaarheid van sturingsinformatie

Laten we eens kijken naar het ‘hoofdprobleem’: de jeugdzorg en de uitsplitsing daarvan. Te weinig sturingsinformatie, te weinig personeel en te weinig budget. De beschikbaarheid van sturingsinformatie is een kwestie van regelen: de gewenste informatie en inzichten definiëren, dat koppelen aan (beschreven of te beschrijven) processen, afspraken maken met netwerkpartners en waar nodig externe data toevoegen om de inzichten verder te verdiepen. Het vraagt mogelijk om een investering en vrijwel zeker om een aardige inspanning, maar sturingsinformatie hebben is in essentie een kwestie van organiseren.

Te weinig personeel en budget

Of en in welke mate er te weinig personeel en te weinig budget is, hangt er maar net vanaf. Het loont vaak om eerst te kijken naar de effectiviteit van het proces en de vraag ‘doen we de goede dingen?’ Kijk ook of de juiste competenties aan de juiste taken en werkzaamheden zijn gekoppeld. Verder kan een goede set sturingsinformatie zich uitbetalen in de vorm van minder verspilling in het werkproces. Dat leidt tot lagere uitvoeringskosten en lost dus voor een deel het probleem van een tekortschietend budget op. Meer inzicht in het proces geeft op budgettair vlak ook een beter beeld van de in te kopen zorg en daarmee kun je de financiële sturing verbeteren.

Deze groep Groningse studenten heeft een blik die vooruít is gericht. Zij zijn de toekomst in het sociaal domein.
Arno van der Lee

Er liggen dus in de wat sombere constateringen in het onderzoek genoeg aanhakingspunten om vooruit te kijken. Blijf niet achterom kijken naar hoe het vroeger was of naar hoe de verwachtingen eens waren, maar bedenk oplossingen en ga vooruit. Vorige week heb ik met eigen ogen gezien dat een groep Groningse studenten - als de toekomstige generatie werknemers in het sociaal domein - hier heel goed raad mee weet. Deze jeugd heeft de toekomst in het sociaal domein. Dus als ik een gemeente was in Groningen, Friesland of Drenthe (of daarbuiten), dan wist ik wel waar ik mijn oplossingsgerichte onderzoekscapaciteit vandaan ging halen.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen