De rolverdeling binnen Finance is onduidelijk, Finance leeft in de waan van de dag, niemand leest de rapportages en bovendien worden de cijfers in twijfel getrokken. Alle vingers wijzen in een richting: Finance.

En Finance wijst (terug) naar de business: zij betrekt Finance nooit op tijd bij nieuwe initiatieven, de business levert de data te laat aan en stelt bovendien niet-relevante ad hoc vragen. Kortom, Finance en de business werken niet samen als één team. Dit staat vooruitgang en betere prestaties van de organisatie in de weg.

Wij willen graag dat Finance & Business als een team optrekken. Daarom vroegen we collega Jeroen Rieswijk naar zijn oplossing. Jeroen is deze oplossing aangevlogen vanuit de praktijk bij Gemeenten. Maar dit kan ook van toepassing zijn op de andere sectoren. Zijn antwoord geeft je 6 praktische tips waarmee Finance in beweging komt.

1. Evalueer de besturingsfilosofie

Vind de binnen jouw organisatie geldende besturingsfilosofie en zoek uit waarom, hoe en wanneer die keuze is gemaakt. Is dat langer dan twee jaar geleden? Creëer dan draagvlak bij je algemeen directeur en/of het MT voor een evaluatie met bestuur, leidinggevenden en medewerkers van de organisatie. Maak het niet te groot, maar ook niet te klein. Grote kans dat je met een paar interviews de kern al te pakken hebt. Voorbeelden waarbij in de praktijk discussie ontstond tussen afdelingen over taken en verantwoordelijkheden, zijn goede input.

2. Verbeter die filosofie op alle niveaus

De uitkomsten van de evaluatie stellen je in staat om verbeteringen aan te brengen. Ga de dialoog aan over de verbeteringen op het juiste niveau binnen je organisatie. Betrek daarbij in ieder geval de algemeen directeur en de mensen die het moeten waarmaken. Zorg voor formele vaststelling van de ‘nieuwe’ besturingsfilosofie om duidelijkheid te scheppen.

3. Maak mensen kampioen

Nu komt het erop aan om de filosofie door de juiste mensen en op de juiste manier uit te dragen in de organisatie. Kampioenen besturingsfilosofie maken dus. Doel is dat iedere medewerker op de hoogte is en weet waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Praat erover in meetings, bij het koffiezetapparaat en bij de lunch. Gebruik overdreven gezegd ieder moment van contact met je doelgroep om de filosofie te promoten en onduidelijkheden uit de weg te ruimen. En denk natuurlijk ook aan de nieuwe medewerkers.

4. Operationaliseer en ga in gesprek

Organiseer het gesprek tussen Finance en de Business. Stel samen vast welke doelen jullie willen bereiken en wat dat betekent voor ieders rol en verantwoordelijkheden. Spreek - met inachtneming van de vastgelegde principes vanuit de gekozen besturingsfilosofie - verwachtingen naar elkaar uit. Waarbij de basisgedachte altijd is dat men naast elkaar staat in plaats van tegenover elkaar. Het terugkijken op een voorbeeld uit het verleden biedt vaak een mooie start voor dit gesprek. En zorg voor een goede relatie.

5. Samen gas geven en niet uit de bocht vliegen

De Business heeft interne partners nodig die meedenken over hoe iets wél haalbaar is. En niet een partner die alleen op de rem trapt en aangeeft dat iets niet kan. Meedenken is het devies. Maar uiteraard nog steeds met inachtneming van de geldende kaders. Dus samen gas geven en zorgen dat er niemand uit de bocht vliegt.

6. Talentgedreven werken

Ga na of je teamleden beschikken over het talent en de competenties om stap 4 en 5 te zetten en jouw interne partner ook op de gewenste manier (kunnen) benaderen. Wie verandert makkelijk en vindt dat ook leuk? En bij wie kost dat misschien wat meer moeite? Bij het antwoord op deze vragen maak je gebruik van een in de praktijk beproefde methode. Wij zijn fan van de TMA Methode. Door de verandering professioneel en samen met je medewerkers op te pakken, ontstaat er nieuwe energie en dynamiek. En het mes snijdt aan twee kanten, want de tevredenheid van je interne businesspartner gaat ook omhoog.

Problemen zijn interessant maar oplossingen zijn leuker!

In de afgelopen 12 weken vertelden we je over de grootste problemen én bijbehorende oplossingen in de wereld van Finance & Control.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen