Vaak zijn de rollen binnen Finance niet strak gedefinieerd, waardoor onjuiste expertise aan specifieke taken wordt gekoppeld. Is de rolverdeling echter te strikt vormgegeven, dan leidt dat juist tot eilandjesvorming. Door deze problemen is de samenwerking binnen de afdeling niet top. Laat staan dat Finance & Control als volwaardig business partner richting stakeholders fungeert.

Check de 8 tips, die zorgen voor duidelijkheid, drive en vooruitgang van het team Finance & Control.

Eerst een paar instrumentele tips:

1. Breng het complete takenpakket in beeld

Neem hier ook de ketens en processen van werkzaamheden in mee. Bijvoorbeeld met de klassieke RASCI. Als je met elkaar alle werkzaamheden en taken inzichtelijk hebt, ontstaat vaak als vanzelf een betere samenwerking. Collega’s beseffen beter welke output er voor de stap na hen nodig is. Helemaal als zij ook met elkaar over een slimmere manier van organiseren gaan nadenken.

2. Deel actief ervaringen

Laat aan elkaar weten waar je mee bezig bent. Maak bijvoorbeeld een ‘rondje langs de velden’. Hierbij geeft iedere collega na elk afdelingsoverleg in 90 seconden aan waarmee hij bezig is, tegenaan loopt en welke hulp van het team nodig is. Door actief ervaringen te delen, bevorder je onderlinge afstemming en voorkom je frustratie, langs elkaar heen werken en natuurlijk dubbel werk. Nog een stap verdergaan? Werk dan met een dagstart, waarbij de deelnemende collega’s vertellen over hun werkzaamheden van die dag, inclusief problemen en benodigde hulp.

3. Beperk het aantal afhankelijkheden

Zorg dat je als leidinggevende zo min mogelijk afhankelijkheden buiten je team hebt. En zo veel mogelijk afhankelijkheden binnen het team. Dat versnelt besluitvorming en probleemoplossing. Analyseer en reorganiseer daarom. Het is wel van belang om als Finance & Control met relevante partners buiten het team een sterke relatie te onderhouden. Daar ontstaat wederzijds begrip over de verbetering, resultaten en impact op de business. Blijf niet op je plek zitten. Ga er op uit en luister goed.


Nu de meer menselijke tips:

4. Benoem samen de pijlers van teamsucces

En doe dat ook met de valkuilen. En misschien nog wel belangrijker… werk gericht aan beide! Door dit met het team te doen, bevorder je een gedeelde focus.

5. Analyseer de talenten van je team

Belangrijk is goed te begrijpen welke talenten je individuele teamleden wél en welke ze niét hebben. Hier bestaan allerlei tools voor. Wij gebruiken de Talent Motivatie Analyse methode voor een objectieve kijk op ieders talent.

6. Koppel de taken aan de juiste talenten

Eerder noemden we het takenpakket al. Nu je ook de talenten in beeld hebt gebracht, is de vervolgstap logisch: welke specifieke taken wijs je elkaar toe op grond van het talent van jouw teamleden? Als het takenpakket aansluit bij het talent, dan is de kans op succesvolle uitvoering van taken en werkzaamheden het grootst.

7. Check de samenstelling van jouw team

Zorg dat de balans tussen talenten en kwaliteiten overeenkomt met het takenpakket en de rol die Finance & Control speelt of moet gaan spelen in je organisatie. Als te veel teamleden dezelfde talenten hebben en er is onvoldoende werk voor iedereen beschikbaar, dan ontstaat er een potentieel lastige situatie voor de leidinggevende. Daarom bijstellen wanneer nodig.

8. Evalueer de wendbaarheid van jouw team

De organisatie om je heen is afgelopen tijd ongetwijfeld veranderd, net als de wereld om ons heen. Vaak is de afdeling Finance & Control nog hetzelfde ingericht. Prima als dat nu nog voldoende werkt. Maar een onhoudbare situatie. Omdat je afdeling bestaat uit jou en je collega’s, start je met een blik in de spiegel en een eerlijk antwoord op de vraag: “Hoe wendbaar ben ik zelf?”.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen