“De belofte van Lean is mooi, maar de praktijk is lastig. Waarom is dat zo?” Dr. Vincent Wiegel, lector bij het lectoraat Lean & World Class Performance van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, nam ons vandaag 1,5 uur lang mee in de zoektocht naar het antwoord op de vraag die hij zelf opwerpt.

Uit zijn betoog blijkt hoe cruciaal de basis ónder Lean is voor het succesvol toepassen ervan. “Je moet weten wat je strategie is: wat voor organisatie willen we eigenlijk zijn? En waarom willen we Lean management daarbij gebruiken?” Ook de mindset, de mentaliteit, in de organisatie is van belang. Zijn de mensen er klaar voor? Wiegel trekt daarin de parallel met topsportmentaliteit. Het gaat om de focus en drive te hebben bij de start, maar ook om het vervolgens vol te houden: wil je presteren, dan moet je discipline hebben, allemaal. In een sportmetafoor uitgedrukt: een team estafettelopers werkt niet als één iemand een andere koers kiest dan de rest.

Voor ieder proces is een norm te stellen

En dan: het succes van een Lean-traject valt of staat met het hebben van een norm. “Verbeteren zonder norm gaat niet. Dus weet je niet wat de norm in een proces is? Dan is je eerste opdracht die norm te vinden. Want als het niet duidelijk is hoe je het nu doet, dan verbeter je niet.” Voor de mensen die denken dat voor hún proces geen normen zijn vast te stellen, heeft Vincent Wiegel de terloopse boodschap dat hij zelfs bij de Vlaamse Vereniging voor Antroposofische scholen een leantraject heeft gedaan, ínclusief normen als uitgangspunt.

Lean-traject? Betrek HR als eerste

Een derde belangrijke pijler is de medewerker. Daarom is het essentieel dat de HR-afdeling als eerste in een Lean-traject wordt betrokken. Lean is immers de vormgeving van een proces dat om mensen draait, dus begin ook bij die mensen. De HR-afdeling is een belangrijke partner om vorm te geven aan een bijpassend aannamebeleid, trainingsprogramma en ontwikkeling naar multi-inzetbare en zelfstandig werkende medewerkers.

Alleen op de werkvloer wordt geld verdiend

Ook voor een specifieke subgroep medewerkers heeft Lean grote impact: de leiders van de organisatie. Een Lean-gerichte organisatie vraagt ook van het management concrete en meetbare toegevoegde waarde te leveren aan het werkproces. “Uiteindelijk wordt er maar op één plek geld verdiend, dat is op de werkvloer. De rest voegt geen waarde toe. Het hele management geldt daarmee in principe als verspilling.”

Leiderschap ondersteunend aan het proces

Binnen Lean is leiderschap puur ondersteunend aan het proces. De directeur of het afdelingshoofd coacht en ontwikkelt, is veel op de werkvloer (“je moet naast je mensen in de modder staan, niet de hele dag in een kamer om te overleggen”), daagt uit en beloont, faciliteert en stimuleert. En je moet bereid zijn ook de eigen taken in een Lean-proces in te brengen.

Waar wil je naartoe, wat is het beginpunt en met wie ga je de reis maken? Met het beantwoorden van deze vragen leg je de basis om Lean tot een succes te maken in jouw bedrijf of overheidsorganisatie. En als je al met Lean bezig bent, wat kan dan een indicatie zijn van je vorderingen? “Als je in een werkproces de overdracht net zo ‘koud’ kunt doen zoals de ene atleet het estafettestokje aan de volgende overdraagt, dan weet je dat je succesvol op weg bent.”

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen