Ik ben in gesprek met een ambtenaar van een kleine gemeente. Hij is verantwoordelijk voor het sociaal domein en verkent met mij het terrein van jeugd. Zijn gemeenteraad vindt innovatie erg belangrijk. Een deel van het budget is daarvoor gereserveerd. Zijn wethouder moet met voorstellen komen. En de ambtenaar vraagt mij om advies.

Innovatie en transitie

Innovatie is gekoppeld aan de transities van jeugd en zorg naar gemeenten. Een belangrijk doel van deze transities is transformatie van zorg, dit wil zeggen innovatie. Transformatie van zorg in het sociaal domein moet innovatie betekenen.

Bij veel instellingen ontmoet de beoogde transformatie enige scepsis. ‘Kijk eens wat er de afgelopen jaren - voor de transitie - al is vernieuwd in ons zorgaanbod’ en ‘er is veel klinisch aanbod verdwenen en ervoor is nieuwe, ambulante zorg in de plaats gekomen’ zijn veelgehoorde reacties. Die reacties zijn ongetwijfeld juist, maar is dit de innovatie die met de transitie wordt nagestreefd? Bovendien: weten niet de bestuurders, ambtenaren of adviseurs het beste welke innovaties nodig zijn, maar de professionals die dagelijks zorg verlenen.

Ik heb hiermee alleen nog geen vaste grond onder de voeten waarmee ik mijn gesprekspartner, de lokale politiek en de zorg in de gemeente verder help.

Innoveren = combineren van het bestaande

Ik moet dus uit een ander vaatje tappen. Meestal grijp ik dan terug op een aantal kernbegrippen van het desbetreffende kennisgebied, in dit geval van innovaties. Uit de bedrijfskunde is bekend dat de meeste technologische innovaties die wij kennen, geen echt nieuwe technologieën bevatten. De meeste innovaties zijn in de kern een slimme combinatie van bestaande technologieën. Bekende voorbeelden zijn de CD en de magnetron. Alle kennis was al lang beschikbaar, de kern van de innovatie lag in het combineren van het bekende tot een nieuw, bruikbaar geheel.

Transformatie = slim combineren

Een van de motieven achter de transities is het ontschotten van de zorg. Niet de organisatie van het zorgaanbod moet centraal staan, maar de zorgbehoefte. Zorgbehoefte houdt zich niet aan de organisatiegrenzen van het aanbod of van instellingen. Generalisten in wijkteams ervaren dit dagelijks. Zij zien onder andere dat problemen in gezinnen zich stapelen: er is bijvoorbeeld sprake van een schuldenprobleem én een opvoedingsprobleem. Om die problemen op te lossen, is een slimme combinatie van zorgaanbod nodig. Alleen werken aan het opvoedingsprobleem zonder aandacht voor het schuldenprobleem is immers vergelijkbaar met het dweilen bij een open kraan. 

Transformatie = nieuwe samenwerking

Het mogelijk maken en ondersteunen van slimme combinaties van zorg, is mijn insteek voor innovatie in het sociaal domein. Transformatie van zorg betekent het realiseren van slimme combinaties, van nieuwe samenwerkingen in het aanbod van zorg tussen zorgprofessionals en zorginstellingen. Dit vormde de kern van mijn advies aan mijn gesprekspartner. In het gesprek hebben wij het meteen concreet gemaakt binnen het budget dat beschikbaar was voor innovatie. Zo kon mijn gesprekspartner ook weer verder. Een mooi resultaat van mijn adviesgesprek.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen