Veel organisaties vinden dat ze ‘iets’ moeten met big data. Ze willen graag gebruik maken van de mogelijkheden van big data, maar weten niet precies waar ze moeten beginnen. De vraag is natuurlijk wat je met big data kunt en wat je hier mee wilt bereiken. In dit blog geef ik een aantal kleine stappen tot het succesvol gebruik van big data.

Gebruik big data als hulpmiddel

Big data was tot nu toe vaak een IT feestje, technologisch gepusht. We zien nu dat dit langzamerhand verandert. Er ontstaat in toenemende mate een vraag vanuit de business. Dit is een positieve ontwikkeling. Bepaal vooraf welke bedrijfsdoelstellingen je wilt realiseren en hoe big data je hierbij kan helpen.

Werk samen

Je behaalt de beste resultaten als je breed naar data kijkt, data combineert en samenwerkt. Afdelingen en organisaties zitten vaak op een eigen postzegel, terwijl je juist de beste resultaten behaalt als mensen uit verschillende disciplines en met verschillende organisaties samenwerken. Mensen met verschillende achtergronden kijken ieder op een andere manier naar een vraagstuk, waardoor je vaak tot verrassende inzichten komt.

Blijf zelf aan het stuur

Het is belangrijk dat organisaties zelf betrokken blijven bij het proces. Zij zitten nog te vaak op de bijrijdersstoel en laten het gebruik van data over aan externe partijen. Dat is onverstandig, blijf als organisatie zelf nadenken.

Begin klein

Begin klein met big data. Start niet met het meest ingewikkelde onderwerp. Hiermee werp je onnodig drempels op. En begin daarna gewoon. Niet alles zal lukken, je kunt nu eenmaal niet alle doelstellingen realiseren met behulp data-analyse. Maar als je niets doet, loop je zeker kansen mis. Na de eerste successen kun je stap voor stap uitbreiden.

Big data is niet ingewikkeld. Denk niet te groot en begin simpel. Maar gebruik het vooral als hulpmiddel om je doelstelling te realiseren.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen