Bij (Lean) implementatie- en verandertrajecten moet de verandering in de organisatie continu bewust worden gemanaged, zodanig dat die verandering door de betrokkenen wordt geaccepteerd en wordt verankerd.

Verandermanagement completeert als het ware de technische strategie van Lean met culturele verandertools om een succesvolle verandering te realiseren.

Collectief mentaal programmeren

Het begrip organisatiecultuur is in de huidige managementwetenschap niet meer weg te denken. Organisatiecultuur heeft een dermate fundamentele functie gekregen dat de aandacht hiervoor de komende decennia blijft bestaan.

De aandacht voor organisatiecultuur kwam op in de jaren 70 van de twintigste eeuw, toen de economie in de VS en EU erg slecht was. De organisatie van de Amerikaans-Angelsaksische bedrijven werden vergeleken met die van Zuid-Oost Aziatische organisaties. Men dacht dat deze organisaties beter presteerden door een andere organisatiecultuur. Bedrijven werden gevoelig voor de invloed van de organisatiecultuur op het functioneren en de doeltreffendheid van organisatie. Uit studies in die tijd blijkt dat het collectief mentaal ‘programmeren’ van de organisatie een zeer bepalende factor in de ontwikkeling is voor succes op de markt. In veel voorkomende gevallen zelfs belangrijker dan uitgedachte strategieën en structuren.

De medewerkers zijn van essentieel belang om veranderingen ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden.
Frans Koemans

In veel organisaties zijn strategieën, structuren en processen volkomen aannemelijke redeneringen. Ze gaan echter maar al te vaak voorbij de inrichtingsvragen 'het waarom – hoe – en wat'. Helaas geldt dat ook voor veel (Lean) implementatie- en verandertrajecten. Het doel van het (Lean) implementatie- en verandertraject moet daadwerkelijk op elk niveau begrepen worden en op het richtinggevoel van individuele medewerkers aansluiten. De medewerkers zijn van essentieel belang om veranderingen ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden. Hierbij moet je wel rekening houden met de perceptie van degene zijn werkelijkheid.

Zeven organisatieattitudes

Om het richtinggevoel te peilen werk ik regelmatig met de zeven organisatieattitudes van het model ZIET. Deze organisatieattitudes zijn: doelmatigheid, flexibiliteit, resultaatverantwoordelijkheid, klantvriendelijkheid, rechtmatigheid, innovatie en kwaliteit. Om mogelijke weerstanden dan wel verschil van inzicht te herkennen is het noodzakelijk om hiervoor een dwarsdoorsnede van de organisatie te hanteren. Als er aantoonbare overeenstemming is tussen het management en organisatie bestaan hoogstwaarschijnlijk geen belemmeringen ten aanzien van nog te maken keuzes omtrent strategieën, structuren en processen.

Daar waar significante verschillen tussen management en organisatie bestaan over organisatieattitudes moet je eerst richting geven aan de inrichtingsvragen ‘het waarom – hoe – en wat’, voordat je een (Lean) implementatie- en verandertraject succesvol kan uitvoeren. Het gras gaat immers niet harder groeien door eraan te trekken.

Over de auteur
Frans Koemans Process consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen