In de Kamerbrief van 14 december 2015 informeerde minister Plasterk (BZK) de Tweede Kamer over de voortgang van de realisatie van de kabinetsdoelstelling Digitaal 2017. Interessant (of: veelzeggend) is dat in deze brief met geen woord gerept wordt over de andere grote operatie waar zijn kabinetscollega Van Rijn mee bezig is: de transformatie in het sociaal domein.

Ambitie programma 2017

De ambitie van het programma 2017 is dat ‘bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen, digitaal kunnen afhandelen’ en bijvoorbeeld ‘de overheid opereert als één: er is sprake van integrale dienstverlening.’ Dan kan het, lijkt me, niet anders of ook de dienstverlening in het sociaal domein moet maximaal gedigitaliseerd worden. Maar goed, als de bewindslieden dit verband zelf al niet leggen, dan is het maar de vraag welke gemeenten dit in 2017 goed voor elkaar zullen hebben.

Digitale oplossingen

Terwijl het verbinden van deze ontwikkelingen zo voor de hand ligt. Digitale hulpmiddelen kunnen bijvoorbeeld de zelfredzaamheid van mensen vergroten en daarmee hun eigen kracht versterken. Was dat niet juist de ambitie van de transitie en transformatie in het sociaal domein? Sociale platforms kunnen mensen uit een isolement halen. Eenzaamheid is nou net een van dé preventiethema’s in het sociaal domein.

In het toeleidingsproces kan een (lokaal toegesneden) vraagverhelderingsmethodiek zoals bij Regelhulp een interessante optie zijn.
Arno van der Lee

In de nieuwe (soms sterk wisselende, grote en mobiele) samenwerkingsverbanden van de sociale teams en de schillen van partners daar omheen, zouden online samenwerkingsplatformen wel eens een faciliteit met toegevoegde waarde kunnen zijn. In het toeleidingsproces kan een (lokaal toegesneden) vraagverhelderingsmethodiek zoals bij Regelhulp een interessante optie zijn. En wanneer kunnen we de eerste pilot verwachten rond Skype als digitale keukentafel?

Zaakgericht werken

Mochten deze opties toch nog te ver van het bed zijn, dan biedt in ieder geval het al meer ingeburgerde zaakgericht werken binnen gemeenten een mogelijkheid die binnen bereik ligt. Het onderbrengen van het gemeentelijk werkproces in het sociaal domein in een zaaksysteem, heeft zowel interne als externe voordelen. Het organiseert de werkzaamheden binnen de gemeente rondom dossiers en brengt op die manier de relevante informatie bij elkaar als basis onder de ambitie ‘één gezin, één plan, één regisseur’. En als de voortgang van de afhandeling van zaken daarbij via de website inzichtelijk wordt gemaakt en nieuwe zaken ook daar gestart kunnen worden, kan de inwoner toch al deels vanachter zijn eigen keukentafel sociaaldomein-zaken digitaal met de overheid regelen.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen