In gesprekken met directeuren en financiële mensen van care-instellingen (langdurige zorg) hoor ik nogal eens terug dat de financiële ontwikkeling vrij stabiel is. “Weet je”, hoor ik dan, “meer dan negentig procent van onze cliënten valt onder de Wet langdurige zorg.” Ik snap dat, want die stabiliteit is inherent aan langdurige zorg. Aan de andere kant heb ik de nodige twijfel.

Die twijfel komt voort uit twee vragen die onmiddellijk bij mij opkomen. De eerste vraag is: wat is de toekomstige instroom van cliënten in de langdurige zorg? De tweede vraag is: welke veranderingen in zorgbehoeften en zorgaanbod zullen de komende jaren gaan optreden? Afgelopen week werd ik met twee oplossingsrichtingen geconfronteerd die deze vragen beantwoorden.

Big data

De eerste oplossingsrichting is die van big data. Anno 2016 produceren we met elkaar heel veel informatie die in allerlei systemen komt, overigens vaak openbaar. Die informatie noemen we big data. Omdat die informatie in systemen zit, kun je die informatie eruit halen en er iets mee doen. Dat geldt voor overheden, maar ook voor instellingen. Dat vormt ook een belangrijke overweging voor de overname van het AnalyseCentrum door EIFFEL. Met behulp van big data kan een instelling een analyse maken van de omvang en aard van zorgbehoeften in de regio. En op basis daarvan kan de instelling de toekomstige instroom van cliënten inschatten.
Terwijl ik dit schrijf, realiseer ik mij dat deze zin opschrijven makkelijker is dan het waarmaken ervan. Zorgbehoeften zijn met een paar aannames nog wel in beeld te brengen, maar of we nu al weten welk aanbod daarvoor in de toekomst precies nodig is, is veel lastiger. En dat heeft een directe link met de tweede oplossingsrichting.

Innovatie

De tweede oplossingsrichting die ik deze hoorde, is innovatie. Op een seminar vertelde Jeroen Kemperman dat innovaties tot stand komen, als er noodzaak voor is. Een belangrijke noodzaak is het betaalbaar houden van de zorg. Er zijn tal van inspirerende voorbeelden, onder andere in de langdurige zorg. Kemperman heeft die gepubliceerd in Briljante Business Modellen in de Zorg. Die innovatie zal in de langdurige zorg leiden tot ander aanbod dan het huidige, al dan niet met behulp van digitale technologie en andere woonconcepten die nu nog niet zijn ontwikkeld.

Zowel het gebruiken van big data als het aan de slag gaan met innovatie zijn voor sommige instellingen forse uitdagingen. “Hoe slaagt jouw instelling erin zoveel te doen aan innovatie?” vroeg ik laatst een bestuurder. Zij antwoordde: “Doordat ik er zelf steeds over begin”.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen