Er komt een nieuwe wet: de omgevingswet. Doel van deze wet is de leefomgeving mooier, schoner en veiliger te maken. De nieuwe wet moet de bestaande wetten vervangen en zorgen voor een integrale en gebiedsgerichte benadering.

In een aantal sessies verken ik met een groep consultants en vakspecialisten van EIFFEL de uitdagingen en mogelijkheden die deze nieuwe omgevingswet met zich meebrengt. In de laatste sessie gingen we in op herschikking van taken en processen en de integrale benadering van de samenwerking binnen gemeenten.

De Omgevingswet gaat echter niet alleen om het verbeteren of optimaliseren van de bestaande situatie en manier van werken, maar om het echt anders te doen.

Voor de uitvoering van de processen gemoeid met de omgevingswet is een integrale benadering van de samenwerking een must. Maar hoe organiseer je dat? Via een transitiemodel kwamen we op een aantal fasen, waarbij de samenwerking steeds meer integraal wordt. En waarbij er steeds verder van de bestaande organisatiestructuren wordt georganiseerd. Integrale samenwerking vereist dat je van bestaande structuren loskomt, de referentiekaders van je team of afdeling loslaat en gezamenlijk een vraagstuk bekijkt en aanpakt.

Van integraal tot intuïtief

Om de uitdagingen van integrale samenwerking te verkennen ging de groep consultants en vakspecialisten aan de slag met de Kamer Game. Deze game verkent het intuïtieve en samenwerkingsvermogen van een groep.

Intuïtief samenwerken gaat een stap verder dan integrale samenwerking. Met minimale tot geen kaders of opdrachten en aansturing ga je aan de slag  met een vraagstuk.

Intuïtief werken betekent dat medewerkers bijna automatisch weten hoe ze moeten handelen en met wie, zonder dat daar aansturing voor nodig is. Geen gemakkelijke opgave bleek uit de reactie van de deelnemers.

De omgevingswet is nog volop in de maak. Volgens planning is in 2018 alle wet- en regelgeving afgerond. Dat duurt nog even, maar daar hoeven we met de voorbereiding niet te wachten. Het verkennen van het intuïtieve en samenwerkingsvermogen kan hierin één van de eerste stappen in zijn.

Weet jij de oplossing van de Kamer Game? Geef je antwoord onder deze blog. De eerste drie personen (met de juiste antwoorden) ontvangen het boek ‘Waarde toevoegen, meer dan geld’.

Over de auteur
Frans Koemans Process consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen