In veel zorginstellingen wordt hard gewerkt. De maatschappelijke eisen nemen dagelijks toe en de budgetten staan onder druk. Van mijn opdrachtgevers hoor ik onder andere de consequenties van materiële controles en transities. Die zijn niet mis.

Zorginstellingen staan ook om een andere reden onder druk. De kosten van management en overhead moeten omlaag, zo valt her en der te lezen. En dat is, bij een groeiend aantal eisen vanuit politiek en samenleving, een ingewikkelde. Met de beste bedoelingen zijn instellingen daarmee aan de slag gegaan. Is dat genoeg?

Ervaringen met medewerkers

In gesprekken hoor ik situaties waarin met de beste bedoelingen is gehandeld, maar wat toch niet goed ging. Ik hoor over medewerkers die op eigen houtje een rooster niet volplannen. Ik hoor over een facilitair medewerker die op eigen houtje opdrachten plaatst bij een architect zonder dat hij over een budget beschikt. Ik hoor over medewerkers in wijkteams die de veiligheid van kinderen niet systematisch checken. De betrokken teamleider mag daarvan geen punt maken bij én van zijn leidinggevende. Overal wordt met de beste bedoelingen gehandeld. Daarover bestaat geen twijfel, maar toch.

Ervaringen met managers

Er zijn ook ervaringen met managers. Managers die zeer begripvol zijn, met de beste bedoelingen, maar niet een besluit of een actie ondernemen, waarmee de medewerker of het team verder kan. Managers die met een besluit wachten, omdat het zo druk is met allerlei andere beslommeringen. Managers die in detail willen weten waarmee hun medewerkers bezig zijn. Of managers die hun directeur zeer gedetailleerde rapportages verstrekken over de ontwikkelingen op hun eigen afdeling en vanwege het schrijven daarvan een paar dagen niet beschikbaar zijn voor de medewerkers. Ook in deze voorbeelden wordt met de beste bedoelingen gehandeld. Daarover bestaat geen twijfel, maar toch.

Als het niet past, moeten er maatregelen komen. En dat staat vaak voor meer controle en meer regels.
Leo Euser

De valkuil

Het handelen van instellingen, medewerkers en managers past niet altijd (meer). Hierin ligt voor alle betrokkenen (toezichthouders, managers, financiers en medewerkers) een grote valkuil. Als het niet past, moeten er maatregelen komen. En dat staat heel vaak voor meer controle en meer regels. Of dat helpt, is zeer twijfelachtig: het is meer van hetzelfde, met de beste bedoelingen natuurlijk.

Terug naar de bedoeling

Experimenten met regelarme zorg, met zelfsturende teams en met start-ups laten positieve resultaten zien: zowel cliënttevredenheid als medewerkertevredenheid stijgen.

Wat daarvoor cruciaal is, is het centraal stellen van de bedoeling van de instelling (missie, visie, inspiratie) en niet de beste bedoelingen van wie dan ook. Dat geldt ook voor de functie en de rol van alle betrokkenen bij de instelling: wat is de bedoeling van toezicht, financier en management? Die bedoelingen zijn het houvast dat nodig is voor alle betrokkenen om effectief samen te werken voor goede zorg.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen