Na het leidinggeven aan de verandering, het creëren van een gezamenlijke noodzaak, het formuleren van een heldere visie, het mobiliseren van betrokkenheid, het gaande houden van het momentum en het bewaken van de verandering komen we op het laatste onderdeel van CAP (Change Acceleration Process). Het bewust definitief verankeren van de verandering in de alledaagse processen.

Succesvolle en blijvende veranderingen eisen een stevige borging in de bestaande systemen, processen en structuren!
Frans Koemans

Wat willen we bereiken?

 • Het in kaart brengen van de bepalende processen, structuren en systemen die aangepast moeten worden. Zo duren de resultaten van het implementatie- en veranderingtraject voort,nadat het  beëindigd is.
 • Het gebruik van Best Practices.
 • Het stimuleren van gewenst gedrag door middel van deze bepalende processen, structuren en systemen.

Waarom is dit eigenlijk belangrijk?

 • Als de veranderingen zijn geborgd in alledaagse processen, structuren en systemen, dan wordt de kans op gewenst gedrag verhoogd.
 • Succesvolle veranderingen omvatten over het algemeen ‘significante aanpassingen aan de infrastructuur van de organisatie’.

Een goede manier om hiermee aan de slag te gaan is om (het systeem van) metingen en beloningen in kaart te brengen die het gewenste gedrag stimuleren of juist niet stimuleren. Breng in kaart welk gedrag je wenst te zien vanuit de visie van het verandertraject en stel jezelf de volgende vragen:

 • Welke bestaande metingen geven weinig tot geen informatie over het gewenste gedrag?
 • Welk gewenst gedrag kan niet betrouwbaar gemeten worden met de bestaande metingen?
 • Hoe kan het gewenst gedrag, dat nu niet gemeten wordt, gemeten worden?
 • Als je de gewenste veranderingen hebt bewerkstelligd: welke bestaande metingen geven verkeerde signalen af dat de performance aan het afnemen is?
 • Als een medewerker het vereiste gedrag laat zien, wat is dan hoogstwaarschijnlijk de reactie van de organisatie? (bv. beloning of goedkeuring, afstraffen of afkeuring, geen reactie, niet te voorspellen).
 • Wat zijn de huidige financiële en niet-financiële beloningen?
 • Hoe kan het gewenste gedrag beloond worden dat nu niet wordt beloond?

Wat zijn de consequenties van het niet toepassen van CAP?

Met dit blog eindigt de reeks van blogs over de 7 voorwaarden voor succesvolle implementatie. Ter afronding staat hieronder een korte opsomming van de 7 onderdelen van CAP en de gevolgen als je ze niet toepast bij verander- en implementatietrajecten.

Als … ontbreekt

Gevolg

Leiderschap

Frustratie

Noodzaak

Gelatenheid

Visie

Verwarring

Commitment

Weerstand

Borging

Vervaging

Meten

Onduidelijkheid

Systemen en structuren

Eindigheid

Over de auteur
Frans Koemans Process consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen