Voor mijn werkzaamheden op het gebied van verandermanagement krijg ik regelmatig tips van boeken die ik moet lezen ter inspiratie. Zo heb ik onlangs het boek ‘No-nonsense met een hart’ gelezen van Rob Fijlstra en Harry Wullings. Dit boek gaat over bezieling, leiderschap en cultuurmanagement.

De onderstaande tekst trof ik in het boek aan en sprak zeer tot mijn verbeelding:

Meedoen
Zonder gevoel van verplichting
Maar gevoed door je innerlijke weten waarheen

Zonder vrees
Maar met passie

Zonder afhankelijkheid
Maar in overgave en verbondenheid

Zonder getekende contracten
Maar met persoonlijk commitment

Zonder gezwoeg
Maar met plezier en productiviteit

Jezelf zijn
In verbondenheid met elkaar en onze omgeving

Bovenstaande bracht mij tot het onderwerp voor een vierde blog in deze reeks ‘Betrokkenheid mobiliseren’.

Betrokkenheid mobiliseren

Voor een succesvolle implementatie is een sterk commitment nodig van de belangrijkste medewerkers/leiders in de organisatie. Zij zijn van essentieel belang dat veranderingen ook daadwerkelijk doorgang vinden.

Wat willen we bereiken?

  • Een hechte betrokken groep van betrokken medestanders en/of medestrijders.
  • Identificeren van weerstanden.
  • Bepalen van de belangrijkste beïnvloeders.

Waarom is dit eigenlijk belangrijk?

  • Er is behoefte aan effectieve ondersteuning en betrokkenheid van de ‘key stakeholders’ (zijn de belangrijkste betrokkenen).
  • Zorgt voor de kritische massa.
  • Maakt essentieel verschil tussen succes en mislukking.

Het bereiken van een kritische massa van medestanders en/of medestrijders is niet altijd even gemakkelijk, zie de quote van Machiavelli in mijn vorig blog. Om een hechte groep van betrokken medestanders te krijgen kun je de volgende drie stappen volgen.

  1. Identificeer de stakeholders en hun positie ten opzichte van de verandering. Gebruik hiervoor de gradaties ’erg tegen’, ‘tegen’, ‘neutraal’, ‘voor’ en ‘erg voor’.
  2. Identificeer, benoem en begrijp met behulp van een TPC analyse (Technisch, Politiek, Cultureel) de oorzaken en achtergronden van de weerstand.
  3. Vanuit de TPC analyse wordt voor  iedere (groep van) stakeholders de gepaste beïnvloedingsacties bepaald. Hiermee wil je bewerkstelligen dat iedere groep twee plaatsen in de benoemde gradaties opschuift.
Het bereiken van een kritische massa van medestanders en/of medestrijders is niet altijd even gemakkelijk.
Frans Koemans

Onderdelen van TPC analyse

Een korte toelichting op de onderdelen van de TPC analyse voor het bepalen van de grondoorzaken van de weerstand staat hieronder weergegeven.

Technisch

Het ontbreekt de mensen aan vaardigheden of hulpmiddelen

Politiek

De mensen voelen zich bedreigd door de verandering. Mogelijk verlies van macht, hulpmiddelen, managementverantwoordelijkheid, beslissingsbevoegdheid of budgetverantwoordelijkheid.

Cultureel

Mensen zijn tegen de verandering, omdat het ingaat tegen hoe ze het altijd gedaan hebben en voelen dat dit de enige goede manier is.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen