Regelmatig krijg ik vragen en opmerkingen over de rol en de drive die je moet hebben om verandering teweeg te brengen. In mijn omgeving merk ik dat er een ‘romantisch’ beeld bestaat van de rol van veranderaar, verandermanager of welke term daarvoor ook gebruikt wordt. Maar er kleven ook risico’s aan het op gang brengen van veranderingen.

"Want hij die dat doet, heeft hen die van de oude toestand profiteren tot vijand"
Machiavelli

Vernieuwing

Machiavelli verwoordde dit in 1513 als volgt: “Men dient voor ogen te houden dat niets qua voorbereiding moeilijker, qua succes twijfelachtigeren qua uitwerking gevaarlijker is dan zich opwerpen als iemand die vernieuwing wil doorvoeren. Want hij die dat doet, heeft hen die van de oude toestand profiteren tot vijand, terwijl hij slechts lauwe verdedigers vindt in hen, die van de nieuwe toestand zouden kunnen profiteren.”

Bovenstaande sluit mooi aan op mijn eerdere blogs over succesvolle implementatie met behulp van verandermanagement en bracht mij tot een onderwerp voor een derde blog in deze reeks ‘Heldere visie’.

Heldere visie

Bij een implementatie is het van belang dat de toekomstige veranderde situatie voor iedereen helder, begrijpelijk en hetzelfde is.

Wat willen we bereiken: 

 • Een duidelijke beschrijving van de resultaten van de verandering.
 • Een beeld van de toekomstige situatie, die:
  - Dynamisch en niet statisch is
  - Makkelijk te begrijpen is
  - Uitdagend is
  - Gedragingen en acties beschrijft

Waarom is dit eigenlijk belangrijk? 

 • Een duidelijke beschrijving van de toekomstige situatie zorgt voor vergroting van de betrokkenheid.
 • Een goed geformuleerde visie ondersteunt toekomstig gedrag in de organisatie.

Wat is een visie?

Een bondige, motiverende en specifieke beschrijving van de toekomstige situatie, inclusief de doelen en de noodzaak. 

Het formuleren van een visie voor een verandering is niet altijd even gemakkelijk. Een mooie instrument daarvoor is 'Backward Imaging' en bestaat uit drie stappen:
1. Stel je een moment in de toekomst voor, wanneer het project zeer succesvol is geweest.
2. Vind de juiste woorden om te beschrijven wat je zou zien, horen en voelen, terwijl je alle facetten van de nieuwe gewijzigde situatie aan het observeren bent.
3. Verzamel deze woorden, discussieer erover, bereik consensus, schrijf en test deze visie en scherp aan daar waar nodig.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen