In dit blog ga ik nader in op onderdeel 2, namelijk 'Creëren van een gezamenlijke noodzaak'. Gezamenlijke noodzaak is van belang voor een succesvolle implementatie, omdat de redenen voor de verandering door de hele organisatie volstrekt helder moeten zijn.

Ik introduceerde eerder de formule E = K x A en Change Acceleration Proces (CAP). CAP biedt een theoretisch kader met een praktisch instrumentarium voor de implementatie. Vanuit dit kader worden de 7 onderdelen van CAP gebruikt om richting en sturing te geven aan het implementatie- en veranderproces.

Het eerste onderdeel 'Leiden van de verandering' besprak ik in eerder. In dit blog ga ik nader in op onderdeel 2, namelijk 'Creëren van een gezamenlijke noodzaak'. Gezamenlijke noodzaak is van belang voor een succesvolle implementatie, omdat de redenen voor de verandering door de hele organisatie volstrekt helder moeten zijn.

Wat willen we bereiken? 

  • Een gezamenlijke erkenning bij alle betrokkenen dat de verandering absoluut noodzakelijk is.
  • Een voelbare onvrede met de huidige situatie, die groter is dan de natuurlijke weerstand tegen verandering.
  • De behoefte aan verandering zowel vanuit bedreigingen als kansen te positioneren.

Waarom is dit eigenlijk belangrijk?

  • Weerstand wordt herkenbaar gepositioneerd.
  • Bevestigt waarom het implementatietraject belangrijk is.
  • Creëert het momentum om het veranderingsinitiatief te starten.
"Het is, als het ware, een zoektocht naar de groeps- en individuele WIIFM"
Frans Koemans

Aanpak

Het is, als het ware, een zoektocht naar de groeps- en individuele WIIFM ('Whats in it for me!'). Dit wordt duidelijk gemaakt met behulp van data, voorbeelden en analyses. Maar hoe pak je dat aan?

Hoe breng ik de benodigde acties in kaart?

Allereerst stel je een betrokkenengrafiek op om van de diverse groepen betrokkenen en de de grootte daarvan in kaart te brengen.

Middels een Bedreigingen en kansen matrix breng je per betrokkenengroep de bedreigingen en kansen van de implementatie  in beeld, op korte en lange termijn.

Met behulp van een 3D Matrix (Data/diagnose, Demonstratie, Vereisten/Demand) breng je het bewijs dat de verandering noodzakelijk is per doelgroep in kaart. Op basis hiervan kun je vervolgens een Communicatiestrategie opstellen om de  veranderingsnoodzaak helder te maken.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen