Als 50-plusser bewaar ik goede herinneringen aan vele jaren Van Kooten en De Bie. Naar aanleiding van actuele ontwikkelingen binnen de jeugdzorg schieten mij vaak oude sketches door het hoofd. Deze week gebeurde dit toen ik naar Nieuwsuur keek.

Ervaring van bestuurder en cliënt

Afgelopen dinsdag vertelde bestuurder Ron König van Entrea Jeugdzorg in Nieuwsuur over de bezuiniging die hij moet doorvoeren (20%) en over de ontslagen die daarmee gepaard gaan. Hij zei dat een dergelijke grote krimp onvermijdelijk gevolgen zou hebben voor de doorlopende jeugdhulp aan huidige cliënten van Entrea. Dat is zijns inziens bijna niet te voorkomen. Een cliënte van Entrea vertelde vervolgens hoe zij dat ervaart. Ik vond dat beide begrijpelijke verhalen.

Marjanne Sint (van de Transitie Autoriteit Jeugd) vertelde vanuit de studio dat de nieuwe Jeugdwet zorgcontinuïteit garandeert. Volgens haar hoefden cliënten zich geen zorgen te maken. Ik vond dat een begrijpelijk verhaal van iemand uit het Haagse Circuit.

Toch wringt er iets. Terwijl ik keek, moest ik terugdenken aan de eerste Simpelpee van het Simplisties Verbond. Van Kooten en De Bie vertellen in één van de nummers op die LP (ja, ja lang geleden) allebei volstrekt hun eigen verhaal, maar de oppervlakkige luisteraar krijgt de indruk dat er sprake is van een gesprek, van een dialoog. Dat was de schone schijn: er werd systematisch langs elkaar heen gepraat. Dommunicatie noemden zij dat, als ik mij goed herinner.

Volgens mij gaat het niet om het ontbreken van emotie.
Leo Euser

Noodzakelijke succes van de Transitie

Wat is er aan de hand? Volgens mij gaat het niet om het ontbreken van emotie. Dat werd een week daarvoor wel gezegd naar aanleiding van het Nieuwsuur-item over de moeder van staatssecretaris Van Rijn. Hier gaat het om twee gescheiden werelden, die niet in staat zijn of geen belang hebben bij het slaan van een brug. Daarin ligt naar mijn idee een groot risico voor het noodzakelijke succes van de Transitie. Daarvoor is communicatie tussen alle partijen van groot belang.

Ik moet ten slotte denken aan het verhaal van een Directeur Jeugdhulpverlening. Die vertelde mij ooit dat jongeren die vertellen over hun jeugdzorgverleden, niet de jeugdzorg of de instelling centraal stellen, maar de hulpverlener die haar of hem succesvol heeft begeleid. Dat gaat dus om de relatie tussen de cliënt en haar of zijn hulpverlener. Die relaties staan met alle bezuinigingen (tijdelijke contracten, ontslagen) stevig onder druk. Dat is meer dan alleen dommunicatie.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen