Het afgelopen jaar heb ik op verschillende manieren kennisgemaakt met het nieuwe denken over organisaties. Auteurs en adviseurs als Lenette Schuijt (Wat bezielt ons?), Jaap Peters (Rijnlangs organiseren) en Menno Lanting (Slim organiseren) zijn voor mij een inspiratiebron. Als In voor zorg!-coach help ik LIJN5 bij het invoeren van zelforganiserende teams.

Vooruit naar vroeger

Jaap Peters heeft het in een lezing voor organisatiekundigen heel treffend samengevat: we gaan vooruit naar vroeger. Dit wil zeggen, naar de tijd van vóór het Scientific Management van Taylor. Dat boek (uit 1911) is voor veel organisatiekundigen het boek waarmee het vak is begonnen. Het boek staat voor de organisatie in de tijd van de industriële revolutie, met relatief veel ongeschoolde werknemers. Het denken en doen moet vooral worden gesplitst en de baas is degene die alles weet. We zijn nu een eeuw verder, de industriële revolutie is voorbij, we zitten midden in de informatierevolutie (of misschien is dat ook al voorbij) en we zitten in het tijdperk van netwerken. Dat vraagt om een organisatie van deze tijd.

Steeds meer bedrijven en instellingen realiseren zich deze verandering en verbinden daaraan consequenties. Dat betekent het hanteren van andersoortige organisatieprincipes, zoals Annemieke van Dalen heeft gezien bij Buurtzorg Nederland en Esdégé Reigersdaal en mooi beschreef in haar proefschrift Zorgvernieuwing. Het betekent ook het zoeken naar andere vormen van organiseren, zoals bijvoorbeeld Zelforganiserende Teams, waar veel zorginstellingen mee aan de slag zijn.

De grote valkuil is dat zelforganisatie als blauwdruk wordt uitgegeven.
Leo Euser

Hoe staat het met zelforganisatie wijkteams?

Veel zorginstellingen zijn aan de slag om hun interne organisatie door te ontwikkelen. Minder management en meer zelforganisatie zijn daarin kernwoorden. De grote valkuil, zoals ik die zie, is dat die zelforganisatie als blauwdruk wordt uitgeschreven en aangereikt voor de zelforganiserende teams. Bij LIJN5 zijn de projectleider en ik daarop heel alert, in weerwil van sommige medewerkers die daarom vragen. Zelforganiseren is zelf organiseren, is zelf verantwoordelijkheid nemen met ondersteuning van coaches, niet van managers.

Gemeenten zijn in het kader van de Transitie druk bezig wijk- of buurtteams in te richten. Die moeten een belangrijk portaal worden in de toekomst van het sociaal domein van gemeenten. Die wijk- en buurtteams worden allerwege opgericht en ingericht. De VNG publiceert daarvoor handreikingen. Rond wijkteams heb ik nog bijzonder weinig gelezen over zelfsturing of zelforganisatie. Gaan gemeenten nieuwe wijkteams inrichten op basis van achterhaalde organisatieprincipes?

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen