Van oudsher zijn bedrijven, dus ook verzekeraars, gericht op het maken van winst. Zeker in een kapitalistische maatschappij. Zonder winst is bestaansrecht op lange termijn niet aanwezig. Je ziet echter vaak dat de kortetermijnsturing de boventoon voert om de winstmaximalisatie nog groter te maken.

Bescherming van de polishouder

Verzekeraars zonder winstoogmerk geven de opgebouwde winst uit het verleden terug aan de polishouders door de premie lager te maken.

Door de komst van Solvency II moeten verzekeraars de inzet van kapitaal meenemen in de rendementsbeoordelingen. Dat leidt tot een andere benadering van 'winst'. Het relatieve begrip winst/kapitaal doet zijn intrede: in het Engels wordt daarvoor de term RoC (Return on Capital) gebruikt. Hier zijn ook nog varianten van, maar in principe doen die hetzelfde. Het aanhouden van (extra) kapitaal is nodig om de kans op een faillissement te verkleinen. Een van de doelstellingen van Solvency II is namelijk de bescherming van de polishouder.

Return on capital is door de implementatie van Solvency II een nieuwe financiële KPI.
Eric Debougnoux

Sturen op winst of op waarde

In een cijfervoorbeeld laat ik zien wat de essentiële verschillen zijn tussen sturen op winst en sturen op waarde. We gaan voor het gemak uit van 2 portefeuilles met een gelijke premieomvang en dito winst. Echter, het aan te houden kapitaal verschilt vanwege volatiliteit in de hoogte en frequentie van claims.

Meetwaarde  Reisverzekering  Brandverzekering 
Winst  30  30 
Premieomvang  1000  1000 
Rendement (=winst/premie)  0,03  0,03 
Vereist kapitaal  500  5000 
Return on Capital (=winst/kapitaal)  0,06  0,006 


Doordat claims op een brandverzekering zich kenmerken als lage frequentie, maar met incidentele hoge uitschieters, moet er relatief meer kapitaal worden aangehouden. Als iets brandt is het meestal goed mis. Bij een reisverzekering gaat het in het algemeen om relatief kleine bedragen zonder uitschieters.

In de oude situatie (sturen op winst) hoeft de verzekeraar, uitgaande van een gemiddelde rendementseis van 3%, voor beide producten geen maatregelen door te voeren. In de situatie van sturen op waarde komt deze verzekeraar tekort op de brandverzekering: de gemiddelde RoC is 0,011 (60/5500). Op de reisverzekering is een surplus.

Waardecreatie door een verzekeraar

Return on capital is door de implementatie van Solvency II een nieuwe financiële KPI. Hoe en in welk tempo deze verzekeraar de noodzakelijke maatregelen doorvoert, bepaalt hij zelf (mogelijk door de markt gedwongen). Natuurlijk spelen ook andere KPI's een rol bij de bedrijfsvoering, zoals aspecten rond klantbelang, medewerkersbetrokkenheid en de rol van partners (onder andere intermediairs en zorgverleners). Bovendien laten verzekeraars zich ook op maatschappelijk vlak tegenwoordig niet onbetuigd.

Daarmee kan ik stellen dat een verzekeraar aan waardecreatie doet. De prioriteit daarvan en de invulling op strategisch en operationeel niveau is aan de individuele verzekeraar, waarbij de diverse verzekeraars uiteraard verschillende uitvoeringsprincipes zullen hanteren. Maar voor een organisatie als Eiffel, waar waardecreatie trending topic is, is deze nieuwe benadering veel waard.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen