Eiffel had 6 februari tot De dag van de waardecreatie benoemd. Op ons kantoor werden in een identiek ochtend- en middagprogramma ruim 270 gasten tijdens een plenair gedeelte meegenomen in de FIT-methode. Daarna was er een keuze om deel te nemen aan een van de 24 rondetafelgesprekken. Maar hoe pas je de FIT-methode toe als verzekeraar en in het bijzonder bij Solvency II?

Vijf aspecten

Opvattingen van de branche

Deze kunnen worden bijgesteld. Hiermee wordt bedoeld dat je als verzekeraar goed moet kijken waar de toegevoegde waarde ligt om iets wel of niet te verzekeren. Nederlanders zijn oververzekerd. Preventie komt steeds meer in beeld. Kreten als 'voorkomen is beter dan genezen'. Verzekeren is niet het startpunt maar het sluitstuk. Van bezit naar gebruik. Hebben we over 20 jaar allemaal nog wel een eigen auto? De branche is al bezig om hiermee om te gaan.

Strategische focus

Het gaat er niet om wat de concurrentie doet, maar hoe je zelf een grote sprong kunt maken. Als we naar de concurrent blijven kijken ligt alles stil. En stilstand is achteruitgang. Als een brandverzekering meer kapitaal vergt, dan zullen de premies navenant moeten zijn. Als daarentegen een reisverzekering veel minder kapitaal vergt zal ook deze premie navenant moeten zijn.

Klanten

Richt je op de belangrijkste gemene delers in wat klanten waarderen. Breng focus aan in je klantbestand. Dit hoeft niet te betekenen dat je een nichespeler moet zijn. Het kan uiteindelijk leiden tot een flinke kostenverlaging.

Assets & capaciteit

Hoe zouden we het doen als we helemaal opnieuw zouden mogen beginnen? Veel verzekeraars komen met nieuwe proposities en merken, maar vergeten dat de bulk van hun portefeuille nog in de oude wereld zit. Gemiste kans!

Producten & diensten

Denk in de totaaloplossing die de klant zoekt. Klantbelang en vertrouwen zijn hierbij belangrijk. Terug naar de basis. Garanderen van zekerheden. Niet te veel, maar ook niet te weinig.

Ik ben ervan overtuigd dat veel verzekeraars het anders zouden doen als ze opnieuw mochten beginnen.
Eric Debougnoux

De basis van verzekeren

Solvency II kan hier een behoorlijke bijdrage aan leveren. Door een nieuwe kijk op risico's en het beperkte beschikbare kapitaal hiervoor kan een verzekeraar op een andere manier naar verzekeren kijken. Zou klantwaarde niet toenemen als de verzekeraar beter meedenkt bij het voorkomen van schade? En als er dan toch aanspraak moet worden gemaakt op de verzekering, dan moet de verzekeraar er zijn voor de klant. Dat is klantwaarde bij uitstek.

Het is dan wel belangrijk dat je als verzekeraar je klant kent. Want pas dan ken je ook je eigen risico's. Dus risicobeheersing begint bij de beheersing van de risico's van de klant. Dat is erg ingewikkeld door de grote verscheidenheid aan klanten. Kostenbesparing kan bereikt worden door klantkenmerken slim te definiëren en aggregeren. Maar ook door klantsegmentatie aan de voorkant toe te passen (marktbewerking).

Ik ben ervan overtuigd dat veel verzekeraars het anders zouden doen als ze opnieuw mochten beginnen. De voorbeelden zijn er (Ditzo en Inshared, om er 2 te noemen.) Toch lijkt dat erg mager. Waarom lukt het niet om processen anders op te zetten?

Collectief kunnen we de individuele risico's aan. Met de toevoeging van kapitaal aan die risico's van de verzekeraar is het nog beter mogelijk om de impact daarvan aan te pakken. Immers, verkleining van de impact leidt tot een lager kapitaalbeslag. En dat kan weer een premieverlagend effect hebben. Welke verzekeraar durft hierbij de juiste kosten te maken die leiden tot een lagere impact in de breedte? Het herverzekeren zien wij hier niet als de beste oplossing. Met de klant de dialoog aangaan over voorkomen lijkt een slimmere.

Moet een zorgverzekeraar aan lifestyle-preventie gaan doen? Moet een autoverzekering winterbanden verplicht stellen? Moet een opstalverzekeraar zelf rookmelders aanbieden?

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen