Woensdag 12 februari kwam het nieuws naar buiten dat onze minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk, ondanks een motie van wantrouwen, aan mag blijven in zijn functie. Ondanks dat Plasterk eind oktober in Nieuwsuur foutieve informatie verschafte omtrent het tappen van 1,8 miljoen metadata-gegevens van telefoongesprekken.

Fout in uw managementrapportage

Later heeft minister Plasterk nagelaten de kamer te informeren over zijn fout. We kijken allemaal met enige ergernis naar de menselijke fouten in Den Haag, die elkaar in rap tempo lijken op te volgen. Maar zijn wij een haar beter?

De actie van minister Plasterk is op zijn minst onhandig te noemen. Onhandig, omdat hij niet zeker wist dat wat hij verklaarde juist was. Maar waarom deed hij dit toch? Wilde hij niet dom overkomen, wilde hij de interviewer van antwoord voorzien omdat deze daarom vroeg of was hij toch overtuigd van zijn gelijk?

Fouten zijn menselijk. Onze minister van Binnenlandse Zaken is niet uniek in het maken van een fout; ze komen dagelijks voor. Vaker dan u denkt en dichter in uw omgeving dan u zich realiseert. Wanneer heeft u voor het laatst een fout uit een managementrapportage gehaald? Was dit de enige fout? En heeft u zich ook afgevraagd hoe deze fout tot stand is gekomen? Ga nu eens terug naar mijn drie vragen in de vorige alinea…

Vaak bevat managementinformatie fouten.
Mark Hendriks

Managementinformatie een 'moetje'?

Vaak bevat managementinformatie fouten. Echte fouten die worden veroorzaakt door veel handmatige werkzaamheden. Vermeende fouten omdat niet duidelijk is hoe de cijfers tot stand zijn gekomen. En onwaarheden omdat er geen kwalitatieve analyse is uitgevoerd. Deze fouten moeten worden geëlimineerd. Dit kan door aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Houd het simpel 

De doelen zijn vastgesteld en hierop wordt gerapporteerd. Werk uitzonderingsgericht en voeg geen informatie toe dat niet bijdraagt aan het realiseren van uw doelen. 

Betrouwbaar 

De informatie is juist en er is geen discussie over hoe de cijfers tot stand zijn gekomen en waar de informatie op is gebaseerd. 

Compleet 

De stuurinformatie heeft betrekking op al uw doelstellingen en bevat de afgesproken informatie voor alle stakeholders. 

Actueel 

De managementrapportage is snel beschikbaar. Ik refereer hierbij graag naar mijn vorige blog over Fast Close

Actiegericht 

De informatie is gekoppeld aan verantwoordelijkheden, zodat duidelijk is bij wie eventuele actie ligt. 

Frequentie 

De stuurinformatie is met de juiste frequentie beschikbaar. Grote uitzonderingen worden direct gerapporteerd, operationele activiteiten wekelijks, et cetera. 

Analyseerbaar 

Het moet duidelijk zijn waar de informatie vandaan komt (de bron), zodat een kwalitatieve analyse mogelijk is. 

Compact 

Rapporteer bij voorkeur met een dashboard van 1 A4. Veel managementinformatie is het resultaat van in het verleden opgestapelde wensen. Voorkom dit en gebruik een format als dashboard. 


Het verstrekken van managementinformatie is geen 'moetje'. Het is een proces dat uiterst zorgvuldig moet worden aangevlogen en de basis is voor de sturing van een onderneming. Een kleine fout kan grote gevolgen hebben, hier hebben we in het (recente) verleden aan aantal voorbeelden van voorbij zien komen.

Het is zaak uw rapportageflow kwalitatief te toetsen en te borgen.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen