Ik spreek een groepsleider in de jeugdzorg. Zij meldt mij dat zij niet weet of zij in 2015 nog werk heeft. "Ik lees over bezuinigingen van 20% en het terugdringen van residentiële zorg. We hebben nu wachtlijsten en mijn manager heeft verteld dat we in 2014 nog vol aan de bak moeten. Op een medewerkersbijeenkomst heeft de bestuurder verteld dat hij geen zekerheden kan verschaffen voor 2015. Hij heeft nog geen enkel contract. Hij is druk bezig met een Sociaal Plan."

Bestaansrecht jeugdzorginstelling

Een andere ontmoeting heb ik met een ambulante gezinsbegeleider. "Waarschijnlijk werk ik in 2015 bij een van de gemeenten in de regio. Vanaf januari 2014 word ik gedetacheerd bij het wijkteam in een gemeente. Hoe het er precies gaat uitzien, weet ik niet. Mijn manager kan mij ook niet meer vertellen."

Ik spreek een regiomanager bij een aanbieder van jeugd- en opvoedhulp. Zij vertelt mij dat zij ervan uitgaat dat haar baan verdwijnt. "De instelling wordt kleiner en bovendien kunnen de medewerkers prima uit de voeten, zonder dat ik er ben", vertelt zij mij. De directeur van diezelfde instelling weet nog niet of zijn instelling na 1 januari 2015 nog bestaansrecht heeft. "Ik sta er open in, het gaat om de goede zorg voor de cliënten, niet om mijn organisatie." De controller die ik op de gang tegenkom, voegt eraan toe: "ik kan nog niet overzien of we alles wat er gaat gebeuren kunnen betalen, hoe scherp we ook anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen."

Onzekerheid maakt mij geen moment onrustig. Het hoort gewoon bij mijn vak.
Leo Euser

Wennen aan onzekerheid

Er is veel onzeker in de jeugdzorg. Inhoudelijk komt die onzekerheid voort uit de grote slag die wordt gemaakt. Niet alleen transitie naar gemeenten, maar ook transformatie (we willen het anders en vooral ook beter). Bovendien komt er minder geld voor de jeugdzorg beschikbaar.

Die onzekerheid is enorm wennen voor mensen die al enige tijd in de zorg werken. Het is nooit zo geweest. Dat geldt overigens voor veel sectoren. Denk bijvoorbeeld aan de postbestellers bij PostNL.

Als ik naar mijn eigen werk kijk, heb ik ook een grote krimp meegemaakt (meer dan 30% in de afgelopen jaren) en nog geen enkele opdracht voor 2015. Zelfs 2014 is nog niet helemaal gecontracteerd. Die onzekerheid maakt mij geen moment onrustig. Het is voor mij iets dat gewoon is, wat hoort bij mijn vak. Dat is naar mijn idee de grote verandering waarvoor veel medewerkers in de jeugdzorg staan.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen