Vorige week pakte ik The structuring of organizations van de Canadese bedrijfskundige Henry Mintzberg uit mijn boekenkast. Mijn exemplaar is meer dan 30 jaar oud. De inhoud is onverminderd actueel. Het structureren van organisaties omvat, zo valt in dit boek te lezen, het verdelen van taken enerzijds en het coördineren daarvan anderzijds, oftewel: knippen en plakken. En hoe je dat moet doen, hangt samen met de visie en missie van de organisatie.

Jeugd-GGz

Met de Transitie Jeugd wordt de jeugdzorg geherstructureerd. Ik kan het niet helpen dat ik onmiddelijk moet denken aan het duo knippen en plakken. De actuele discussie over de Jeugd-GGz is een mooi voorbeeld. Met de Transitie wordt de Jeugd-GGz geknipt van de medische zorg en de volwassenen-GGz. De Jeugd-GGz zelf wil die knip niet.

Achter die discussie zitten belangen en verschillen in visie. Het visie-issue rond de positie van de Jeugd-GGz is of een psychiatrische stoornis primair als een ziekte/stoornis moet worden behandeld of als een probleem dat vooral niet primair medisch moet worden opgepakt. Dit laatste hangt samen met de wens om meer te demedicaliseren in de zorg voor jeugd.

In taal van Mintzberg: er is niet handig geknipt en/of er is niet slim geplakt.
Leo Euser

Structuur huidige jeugdzorg

Met visie-gerelateerde vraagstukken is wat mij betreft niks mis. Ik ben Rutte niet die visies als olifanten beschouwt die je zicht belemmeren. Goede visies creëren perspectief. Ik weet er rond de Transitie Jeugd nog wel een paar voorbeelden:
- MEE mag meedoen in een wijkteam, maar het inzetten van de Sociale Netwerkstrategie wordt buiten het wijkteam georganiseerd, zo valt in sommige gemeentelijke plannen te lezen. Dat is een knip, waar ik niet meteen had gedacht.
- De aanpak van multi-problemsituaties in gezinnen wordt, zo lees ik in sommige plannen vanuit een wijkteam georganiseerd of vanuit een Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarmee wordt het geknipt van de jeugdbescherming, die ook met multi-problemgezinnen aan de slag is.
- Elke gemeente lijkt te kiezen voor wijkteams als 1e lijnsvoorziening. Het is een belangrijke keuze wat onder 1e lijnshulp wordt verstaan en wat niet. Waar wordt de knip gelegd met de 2e lijn?

De huidige jeugdzorg is qua structuur behoorlijk versnipperd en gefragmenteerd. In taal van Mintzberg: er is niet handig geknipt en/of er is niet slim geplakt. Met de Transitie Jeugd moet dat beter gebeuren. Knippen en plakken zijn onontkoombaar. Maar wat beter is, is ook een kwestie van visie.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen