Het verhaal is zo'n 20 jaar geleden met kracht geïntroduceerd onder de titel "The machine that changed the world". De boodschap was dat het optimaal inrichten van processen een enorme concurrentievoorsprong oplevert. Allerlei verspillingen in tijd, geld en materialen verdwijnen met zo'n optimalisatie als sneeuw voor de zon. Een concurrerend bedrijf maakt de processen lean.

Lean als doorbraakmethode

De eerste toepassingen van deze boodschap vonden vooral plaats in de goederenstroom in industriële organisaties. De goederenstroom werd bijvoorbeeld zo georganiseerd dat leveranciers niet meer afleveren bij het magazijn, maar direct aan de lopende band. Andere bedrijven positioneerden om vergelijkbare overwegingen hun fabriek midden in het magazijn.

Later is het toepassingsveld verbreed tot allerlei processen in organisaties en tot processen in non-profitorganisaties. In de (jeugd)zorg ben ik lean tegengekomen als de Doorbraakmethode. Centraal in de Doorbraakmethode staat de verkorting van doorlooptijden in zorgprocessen ten bate van de cliënt. Ook Eiffel heeft een aantal organisaties inmiddels geholpen bij het lean maken van processen.

Het grote risico is dat een gemeente het voor haar zelf prima organiseert, maar niet voor de cliënt.
Leo Euser

Gemeentelijke jeugdzorg optimaliseren voor cliënt

Het aan de slag gaan met processen is ingewikkeld. Een proces loopt namelijk van links naar rechts, van input naar output. Het optimaliseren van processen vindt precies andersom plaats: van rechts naar links, namelijk vanuit de output, het beoogde resultaat voor de cliënt. Elke schakel in het proces moet een bijdrage leveren aan dat resultaat. Als die bijdrage er niet is, dan kan de schakel worden geschrapt. De enige 'maar' is dat sommige schakels (bijv. autorisaties) om wettelijke redenen noodzakelijk zijn en daarom moeten blijven. Het meest bekende voorbeeld daarvan is het principe van functiescheiding in het financiële management.

De transitie jeugd gaat veel veranderen in de organisatie en werkwijzen van de jeugdzorg. Veel gemeenten kiezen voor wijkteams met daarachter de gespecialiseerde instellingen. Sommige gemeenten positioneren daartussen een aparte toegangsfunctie voor het gehele sociale domein. Op zich zelf zijn die ideeën niet verkeerd. Maar het grote risico is dat een gemeente het voor haar zelf prima organiseert, maar niet voor de cliënt. De cliënt wil haar verhaal één keer vertellen, een vaste contactpersoon of casemanager hebben en - als het echt nodig is - zo snel mogelijk hulp krijgen.

Een lean-aanpak helpt om elk model voor gemeentelijke jeugdzorg te optimaliseren vanuit het perspectief van de cliënt. Daar was en is het toch allemaal om begonnen, houd ik mijzelf steeds voor.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen