Rond mijn promotie tot doctor in de economische wetenschappen ontmoette ik bij de Rekenkamer, dr. W. Drees jr. We kwamen in gesprek. Hij vond de invalshoek van een evaluatie van de Wet op het openbare bibliotheekwerk interessant om - in zijn woorden - een uitgavenstroom te onderzoeken.

Terugtrekkende overheid

In zijn boek Nederlandse Overheidsuitgaven (uit 1985) maakt hij onderscheid in drie soorten uitgaven: nutteloze uitgaven, schadelijke uitgaven en uitgaven met een zeker nut. Hij liet zich niet uit over de uitgaven voor het openbare bibliotheekwerk.

Anno 2013 hebben politieke bestuurders hun mond vol over een terugtrekkende overheid, die meer aan de samenleving wil overlaten. Het moet meer gaan om de eigen kracht van burgers en om de autonomie van instellingen. Deze laatste moeten zich alleen over hun resultaten verantwoorden. De hoeveelheid regels die deze opvatting genereert, krijgt amper aandacht, behalve in de zaterdagse editie van NRC-Handelsblad. Daarin wordt het nodige tegenlicht geboden.

Er zijn nog veel tegendenkers, kantelaars en friskijkers nodig, om verandering te brengen.
Jan Rotmans

Netwerkomgeving

Recent las ik een blog met de titel Wordt het nog wat met eigen kracht en de zelfsturende samenleving? De auteur constateert dat op veel plekken wordt gewerkt aan structuren die meer integraliteit, nabijheid en resultaatgerichtheid moeten opleveren. De transitie jeugdzorg en AWBZ, de wijkgerichte basiszorgteams, de veiligheidshuizen, de integrale aanpak van criminele jongeren, wijkparticipatie enz. gaan naar het oordeel van deze blogger echt niet allemaal keurig in de sociale wijkteams landen. Hij vreest dat na korte tijd opnieuw wordt gezocht naar nieuwe structuren.

Dit laatste blijkt in de jeugdzorg. De Bureaus Jeugdzorg zijn een jaar of 10 oud. Met de transitie jeugdzorg zullen zij waarschijnlijk verdwijnen. Er is inmiddels een alternatief: het lokale Centrum voor Jeugd en Gezin. Veel functies van dit Centrum zijn gelijk aan die van het Bureau Jeugdzorg.

Helpen meer uitgaven, regels en structuren in een 3.0 omgeving?

De overheid intervenieert met meer of minder uitgaven en met nieuwe of meer regels en structuren. Deze laatste twee begrippen zijn direct gekoppeld aan het klassieke managementprincipe van command & control uit het tijdperk van de industriële samenleving. Dat principe staat haaks op het denken in termen van Organisatie 3.0 in het huidige tijdperk van de netwerksamenleving.
Ik vrees dat - in de woorden van hoogleraar Jan Rotmans - nog veel tegendenkers, kantelaars en friskijkers nodig zijn, om hierin verandering te brengen.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen