Ik ben een Landscape Designer, een Master of Money en een Great Reformer. Dit zijn competenties die ik in de loop der jaren heb ontwikkeld maar die (nog) niet op mijn CV staan. Dit komt omdat ze in de Gaming wereld zijn verkregen.

Experts in concentratie en probleemoplossing

Uit onderzoek van PWC blijkt dat Nederland de op twee na meeste online gamers van Europa heeft. Over vijf jaar zullen 2,85 miljoen Nederlanders online regelmatig een potje gamen. Wereldwijd bestaat de online gaming community, bestaande uit PC, Consoles en mobiele gaming (o.a. iPhone en iPad), uit 4 miljoen gamers in het Midden-Oosten, 10 miljoen in Rusland, 105 miljoen in India, 13 miljoen in Centraal en Zuid-Amerika, 15 miljoen in Australië, 100 miljoen in Europa, 183 miljoen in de Verenigde Staten en 200 miljoen in China. En dit aantal groeit met de dag.

Gamers zijn experts in concentratie en probleemoplossing. Van de gamers verricht 70 procent online teamwork met een hoog niveau van onderling vertrouwen en loyaliteit. Dit laatste zorgt ervoor dat gamers veel informatie met elkaar delen. Zo is de grootste Wiki pagina ter wereld van de game World of Warcraft, met ruim een kwart miljoen wiki artikelen. Dit zijn competenties die we maar al te graag van onze medewerkers verlangen, maar in de dagelijkse realiteit niet altijd zien terugkomen. Maar hoe komt het dan dat deze competenties zich in de gaming wereld manifesteren?

Real time feedback voedt de hoop op succes en geeft motivatie om verder te spelen.
Frans Koemans

Gaming in bedrijfssimulaties

Dit heeft alles te maken met de vier eigenschappen die iedere game definiëren. Games bieden een gevoel voor richting, een doel of een specifieke uitkomst waar aan gewerkt moet worden om deze te halen. De regels leggen 'beperkingen' op en prikkelen daarmee het strategisch denkvermogen en soms ook de creativiteit. De puntentelling of een ander feedbacksysteem, geeft aan hoe dicht men is bij het behalen van het doel. Real time feedback voedt de hoop op succes en geeft motivatie om verder te spelen. Het vrijwillige karakter tenslotte zorgt ervoor dat alle deelnemers bewust het doel, de regels en de feedback accepteren.

Gaming wordt sinds een aantal decennia met name toegepast voor bedrijfssimulaties en managementgames. Sinds een aantal jaar neemt online en mobile gaming een sterke vlucht. Dit biedt mogelijkheden om de principes van gaming in organisaties toe te passen en de incorporeren in de dagelijkse werkzaamheden van management en medewerkers. Kortom, hoe gebruik ik de basisprincipes van gaming en de hedendaagse mogelijkheden voor het inrichten van mijn performance management.

De komende periode richt ik mij middels High Performance Gaming op het onderzoeken en verkennen van de mogelijkheden die gaming biedt.

Over de auteur
Frans Koemans Process consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen