In mijn vorige blog stelde ik de vraag: "Wat heb ik nodig om mijzelf en mijn omgeving daadwerkelijk aan de slag te laten gaan en te blijven met het toepassen van prestatiemanagement." Op 11 april 2012 stond deze vraag centraal op een van de workshops van de bijeenkomst Effectief Prestatiemanagement loont! die Eiffel samen met de FAMO organiseerde.

Onvoldoende aandacht voor houding en gedrag

Samen met managementcoach- en consultant Roger Kramer ging ik met de deelnemers aan de slag met het feit dat de implementatie van prestatiemanagement vaak nog beperkt is tot de ideologische en technische aspecten, terwijl de houding- en gedragselementen onvoldoende aandacht krijgen.

Vernachelen of doen slagen

Naast de bovenstaande vraag keken we tevens naar de vraag wat je kunt doen om prestatiemanagement te vernachelen. Deze laatste zorgde voor een hoop discussie. Termen als liegen, duikgedrag en afschuiven kwamen aan bod, niet vanuit aannames, maar vanuit praktijkervaring van de deelnemers. "Dat hebben we al een keer geprobeerd" stond tevens hoog genoteerd. Stuk voor stuk herkenbaar, maar hoe doorbreken we dit?

In dit licht vereist het organisatiebelang boven het eigenbelang stellen vooral lef.
Frans Koemans

Succesvol prestatiemanagement

Opgemerkt werd dat dit gedrag naar voren komt als uiting van het beschermen van het eigen belang en dat men daarbij minder oog heeft voor het belang van de ander of van de organisatie als geheel. Het ontbreken van de ruimte om fouten te maken zorgt ervoor dat men zich indekt ten behoeve van het eigen belang, waardoor het lerend vermogen van de organisatie als geheel wordt aangetast. In dit licht vereist het organisatiebelang boven het eigenbelang stellen vooral lef. Lef om de ruimte te pakken en daadwerkelijk aan de slag te gaan en te blijven met het toepassen van prestatiemanagement.

Hart, hoofd, handen

Naast het ontbreken van lef, mislukt Prestatiemanagement vaak, of het resultaat valt tegen, doordat overheidsmanagers het hele proces vooral rationeel (met hun 'hoofd') benaderen. Zij maken onvoldoende contact met hun omgeving bij de voorbereiding ('hart') en vervolgens in het dagelijkse werk ('handen') van de toepassing van prestatiemanagement. De overheidsmanager moet zich er om te beginnen bewust van zijn dat het succesvol toepassen van prestatiemanagement vereist dat je zowel met je 'hoofd' als met je 'hart' en met je 'handen' aan de uitvoering van prestatiemanagement werkt.

HART: Wilsbesluit, Motivatie, Enthousiasme, Lef, Betrokkenheid, Eigenaarschap.
HOOFD: Kennis, Inzicht, Reflectie, Begrip, Weten.
HANDEN: Gedrag, Concrete actie, Uitvoering.

Over de auteur
Frans Koemans Process consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen