Onder leiding van Jack Welch introduceerde General Electric in de jaren 90 de CAP kit, wat staat voor Change Acceleration Process. Deze kit is gebaseerd op het feit dat het bij het bewerkstelligen van een succesvolle verandering het niet alleen gaat om de technische oplossing, maar vooral ook op de acceptatie van deze oplossing. Het eerste onderdeel van CAP is Leading Change. Hierbij gaat het om het aanwezig zijn van een lid van het management , de Champion, die zichtbare en publiekelijk commitment en ondersteuning aan de verandering geeft.

Ook Louis de Pinguïn uit Onze IJsberg Smelt van John Kotter is een goed voorbeeld van Leading Change . Na een betoog van Fred de pinguïn over het gevaar van de smeltende ijsberg nam Louis, ook al overzag hij niet altijd alles, daar waar nodig het voortouw en liet zijn commitment zien aan de rest van de pinguïnkolonie.

In mijn blogreeks over Prestatiemanagement neem ik u aan de hand van 10 factoren mee in de effectiviteit van prestatiemanagement. Deze blog gaat over de factor ‘Commitment van het (hoger) management’.

Belangstelling van (hoger) management zorgt voor inspiratie en uitdaging

Uit doorlopend onderzoek van Eiffel blijkt dat slechts 33% van de lokale overheidsmanagers aangeven dat het hoger management in grote tot zeer grote  mate een sterke betrokkenheid bij het bereiken van hun resultaten toont. Daarnaast geeft slechts 47% aan dat er in grote tot zeer grote mate commitment van het hoger management is voor prestatiemanagement. In lijn met het gedachtegoed van Jack en Louis zijn dit teleurstellende cijfers. Daar bovenop  geeft 85% aan dat het ontbreken van commitment of ondersteuning van het hoger management voor het gebruik van prestatiegegevens voor het maken van beslissingen, het daadwerkelijke gebruik van prestatiegegevens belemmert. Jack en Louis wisten al dat managers en medewerkers zich veelal geïnspireerd voelen om hogere prestaties na te streven indien zij hiertoe worden uitgedaagd en er belangstelling is van (hogere) leidinggevenden.

Benieuwd hoe uw organisatie scoort op ‘Commitment van het (hoger) management’? U kunt meedoen in ons doorlopend onderzoek over effectief prestatiemanagement en stap over op plan, do, check, act!

Over de auteur
Frans Koemans Process consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen