waterschappen

LinkedIn Twitter Facebook Addthis

De grote uitdaging voor de waterschappen is de samenwerking binnen de waterketen, veranderende wet- en regelgeving en het bestuursakkoord Water. Tezamen met de vergrijzing en de discussie over de omvang en vorm, zijn dit de ontwikkelingen die grote invloed hebben op de organisatie van waterschappen. De consultants van Eiffel zijn actief bij 11 van de 25 waterschappen op het gebied van juridische, financiële en procesmatige dienstverlening en advisering.

Hierbij profiteren zij van ruim twintig jaar ervaring met implementatie van wet- en regelgeving, algemene juridische dienstverlening, procesoptimalisatie en bedrijfsvoeringvraagstukken, waaronder finance en control. We denken graag met u mee en zorgen samen met u voor de oplossing van uw vraagstukken. Daarnaast maakt Eiffel binnen waterschappen strategie werkzaam op het gebied van:

Integrale handhaving

Een van de vele taken van de overheid is het houden van toezicht en het handhaven van gestelde regels. Handhaving kent vele uitdagingen waarmee rekening moet worden gehouden. Lees meer over onze dienstverlening.


gebruik waterschapsgrond

Veiligheid en onderhoud zijn belangrijke thema’s binnen waterschappen. In de praktijk blijkt dat veel van uw grond onrechtmatig gebruikt wordt. Het project ‘Waterschapsgrond’ brengt uw grond in kaart en het eventuele oneigenlijk gebruik daarvan. Lees meer over de aanpak oneigenlijk grondgebruik en download de pdf.


Gebruik dienstwoningen

Veel overheden bezitten dienstwoningen die bewoond worden door (voormalig) personeel of derden. Wij zien in de praktijk dat overheden en burgers benadeeeld worden door onjuiste of inconsistente behandeling. Lees meer over onze dienstverlening.


Inkoop en aanbesteding

Lees meer over onze dienstverlening inkoop en aanbesteding en download de pdf.

Anderen bekeken ook:

naar informatie over Horizontaal Toezicht
naar informatie over prestatiemanagementMeer weten?

Neem contact op met:
M emouw@eiffel.nl
T 088 0456704
Elske Mouw

Elske Mouw
Eiffel Blogt over...

subsidiebeheersing, Awb en P&C.
Volg juridisch en financieel consultants Annerose Muus en
Sjoerd van Loon via Eiffel Blogt.