Succesvolle implementatie, gezamenlijke noodzaak

Frans Koemans | 19 dec 2014
Change Acceleration Proces (CAP) biedt een theoretisch kader met een praktisch instrumentarium voor de implementatie. De 7 onderdelen van CAP worden gebruikt om richting en sturing te geven aan het implementatie- en veranderproces. Het eerste onderdeel besprak ik in een eerder blog. In dit blog ga ik nader in op onderdeel 2, namelijk 'Creëren van een gezamenlijke noodzaak'.

// Het is, als het ware, een zoektocht naar de groeps- en individuele WIIFM //

reacties (0) | Lees verder >

Onontkoombaar en soms schrijnend

Leo Euser. | 11 dec 2014

Het is kort geleden dat de Eerste Kamer instemde met de Wet langdurige zorg (WLZ). Die Wet moet per 1 januari a.s. van kracht worden. Deze Wet komt in de plaats van een deel van de AWBZ (verblijf en behandeling). Budgettair betreft de WLZ ca. 60% van het huidige AWBZ-budget.

reacties (0) | Lees verder >

Succesvolle implementatie, wat maakt het verschil?

Frans Koemans | 24 nov 2014

Onlangs gaf ik, op het hoofdkantoor van het UWV, op de dag van de implementatie een reeks workshops over implementatietrajecten en verandermanagement. Het centrale thema bij deze workshops was steeds wat het verschil maakt tussen succesvolle en onsuccesvolle veranderingen.

reacties (0) | Lees verder >
Leo Euser
Marjon Rodigas-Dekker
Harjan Wiersma
Alwin Schortinghuis
Corinne Camman-Slotboom
Frans Koemans
Mathieu Rensen
Erna de Wit
Onze bloggers
Nadja van Doorn
Ingrid Baens-Ruhl
Ranomi Kromowidjojo
Mark Hendriks
Eric Debougnoux
Nikki Lucas

Laatste Reacties

marion koolstra | 16 nov 2014 - Marion Koolstra, CJG coördinator Rhenen. Dag, eens met bovenstaande reacties. Toevoeging van mij: z...lees verder >
Jessica Huizing | 14 nov 2014 - Hoi Edward, bedankt voor je reactie op het blog! Ik snap jouw opmerking. In zijn algemeenheid is mij...lees verder >
leo euser | 13 nov 2014 - Dank voor je reactie, in feite een uitwerking van wat ik kort aanstip. Ik ben het ook helemaal met j...lees verder >